Najtkowski, Bartłomiej. 2021. „Wpływ Imigracji Na współczesną Francję – Reperkusje Zjawiska, Rec. Książki: Ludwika Włodek, Gorsze Dzieci Republiki. O Algierczykach We Francji”. Studia Europaea Gnesnensia, nr 23 (czerwiec), 105-10. https://doi.org/10.14746/seg.2021.23.8.