Kostuch, Lucyna. 2017. „CO TRAPIŁO GRECKICH ŻOŁNIERZY? ŻOŁNIERSKIE BOLĄCZKI W ŚWIETLE GRECKIEJ HISTORIOGRAFII OKRESU KLASYCZNEGO”. Studia Europaea Gnesnensia, nr 15 (czerwiec):75-96. https://doi.org/10.14746/seg.2017.15.4.