Beyga, Paweł. 2018. „Recepcja myśli Mariologicznej I Maryjnej Johna Henry’ego Newmana W Mariologii Soboru Watykańskiego II”. Studia Europaea Gnesnensia, nr 18 (grudzień):317-31. https://doi.org/10.14746/seg.2018.18.18.