Spychała, Dariusz. 2018. „Teologa Przygody Z Historią starożytną I średniowieczną; Rec. Książki: Stanisław Suwiński, Ideał życia chrześcijańskiego W świetle Wybranych Pism św. Grzegorza Wielkiego”. Studia Europaea Gnesnensia, nr 18 (grudzień):461-70. https://doi.org/10.14746/seg.2018.18.27.