Lewandowski, Ignacy. 2022. „«Sbigneis» Mikołaja Kotwicza Ze Żnina, Czyli niedokończone dzieło Epickie O Prymasie Zbigniewie Oleśnickim ”. Studia Europaea Gnesnensia, nr 24 (grudzień):95-113. https://doi.org/10.14746/seg.2022.24.6.