Szczaus, Agnieszka. 2016. „Językowy kształt Komend W «Piechotnym ćwiczeniu» Błażeja Lipowskiego (1660 R .)”. Studia Europaea Gnesnensia, nr 12 (grudzień):117-28. https://doi.org/10.14746/seg.2015.12.6.