Jackowiak, A. (2014) „Poetyka (nie)wyrażalnego pożądania, czyli zarys historii powie- ści gejowskiej w Polsce na tle socjologiczno-kulturowym”, Studia Europaea Gnesnensia, (10), s. 169–194. doi: 10.14746/seg.2014.10.9.