Mrozewicz, L. (2019) „Antyk ożywiany”, Studia Europaea Gnesnensia, (20), s. 147–150. doi: 10.14746/seg.2019.20.9.