Ksenicz, I. (2019) „Sprawozdanie z warsztatów terenowych «Przybliżenia: Łemkowszczyzna na styku kultur»”, Studia Europaea Gnesnensia, (20), s. 157–165. doi: 10.14746/seg.2019.20.11.