Lewandowski, I. (2014) „Gajusz Waleriusz Maksymus czyli historia moralizująca,jej losy w dawnych epokach oraz polski przekład IV 1-15”, Studia Europaea Gnesnensia, (9), s. 197–218. doi: 10.14746/seg.2014.9.12.