Kaczmarek, Łukasz (2012) „Miecz obosieczny z okolic Bydgoszczy. Krótki przyczynek do badań nad uzbrojeniem w okresie przedrzymskim”, Studia Europaea Gnesnensia, (5), s. 157–164. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2521 (Udostępniono: 5 luty 2023).