Skibiński, E. (2012) „Antyk w Kronice Polskiej Anonima tzw. Galla i w Translacji św. Mikołaja tzw. mnicha z Lido jako problem badawczy”, Studia Europaea Gnesnensia, (6), s. 345-359. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2562 (Udostępniono: 26wrzesień2022).