Kriwoszeja, I. (2010) „Ewolucja konstrukcji lokalnych «centrum-prowincja». Transformacja magnackich minipaństw na Ukrainie prawobrzeżnej w latach 1793–1863 (na przykładzie latyfundiów hrabiów Potockich herbu Pilawa)”, Studia Europaea Gnesnensia, (1-2), s. 347–356. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2885 (Udostępniono: 22 kwiecień 2024).