Słapek, D. (2020) „Stanisław Dedio (1890-1945), poznański filolog klasyczny, wychowawca młodzieży i społecznik”, Studia Europaea Gnesnensia, (22), s. 47–66. doi: 10.14746/seg.2020.22.3.