Kostuch, L. (2021) „Krew i kurzawa w greckiej historiografii klasycznej albo o zmarginalizowanych elementach Homerowego opisu pola bitwy”, Studia Europaea Gnesnensia, (23), s. 9–31. doi: 10.14746/seg.2021.23.1.