Kossowski, M. D. (2021) „„Ekstaza” czy «admiracja»? Ikonografia obrazu św. Franciszka z Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach w kontekście wymowy wybranych płócien z serii franciszkańskiej El Greca”, Studia Europaea Gnesnensia, (23), s. 47-66. doi: 10.14746/seg.2021.23.3.