Wasilkiewicz, K. . (2018) „Zarys dziejów baliwatu brandenburskiego joannitów do końca XVI w. Wpływ reformacji na jego funkcjonowanie”, Studia Europaea Gnesnensia, (18), s. 407–439. doi: 10.14746/seg.2018.18.23.