Lewandowski, I. (2022) „«Sbigneis» Mikołaja Kotwicza ze Żnina, czyli niedokończone dzieło epickie o prymasie Zbigniewie Oleśnickim ”, Studia Europaea Gnesnensia, (24), s. 95–113. doi: 10.14746/seg.2022.24.6.