Ksenicz, I. (2022) „Sprawozdanie z seminarium naukowego "Paradyplomacja. Stan i perspektywy polskich badań ”, Studia Europaea Gnesnensia, (24), s. 251–253. doi: 10.14746/seg.2022.24.20.