[1]
I. Ksenicz, „Sprawozdanie z warsztatów terenowych «Przybliżenia: Łemkowszczyzna na styku kultur»”, 10.14746/seg, nr 20, s. 157–165, grudz. 2019.