[1]
I. Milewski, „Ceny niewolników w «Historia Lausiaca» autorstwa Palladiusza z Helenopolis”, 10.14746/seg, nr 18, s. 9–26, grudz. 2018.