[1]
G. Gajewska, „Światopoglądowa i stylistyczna katachreza Michela Foucaulta i Donny Haraway”, 10.14746/seg, nr 8, s. 159–177, sty. 2013.