[1]
Łukasz Kaczmarek, „Miecz obosieczny z okolic Bydgoszczy. Krótki przyczynek do badań nad uzbrojeniem w okresie przedrzymskim”, 10.14746/seg, nr 5, s. 157–164, sty. 2012.