[1]
I. Kriwoszeja, „Ewolucja konstrukcji lokalnych «centrum-prowincja». Transformacja magnackich minipaństw na Ukrainie prawobrzeżnej w latach 1793–1863 (na przykładzie latyfundiów hrabiów Potockich herbu Pilawa)”, 10.14746/seg, nr 1-2, s. 347–356, sty. 2010.