[1]
D. Słapek, „Stanisław Dedio (1890-1945), poznański filolog klasyczny, wychowawca młodzieży i społecznik”, 10.14746/seg, nr 22, s. 47–66, grudz. 2020.