[1]
K. . Wasilkiewicz, „Zarys dziejów baliwatu brandenburskiego joannitów do końca XVI w. Wpływ reformacji na jego funkcjonowanie”, 10.14746/seg, nr 18, s. 407–439, grudz. 2018.