[1]
I. Lewandowski, „«Sbigneis» Mikołaja Kotwicza ze Żnina, czyli niedokończone dzieło epickie o prymasie Zbigniewie Oleśnickim ”, 10.14746/seg, nr 24, s. 95–113, grudz. 2022.