[1]
D. Waszak, „O mniejszości greckiej w Kaliszu”, 10.14746/seg, nr 24, s. 183–187, grudz. 2022.