[1]
I. Ksenicz, „Sprawozdanie z seminarium naukowego "Paradyplomacja. Stan i perspektywy polskich badań ”, 10.14746/seg, nr 24, s. 251–253, grudz. 2022.