Jackowiak, Adrianna. „Poetyka (nie)wyrażalnego pożądania, Czyli Zarys Historii Powie- ści Gejowskiej w Polsce Na Tle Socjologiczno-Kulturowym”. Studia Europaea Gnesnensia, nr 10, styczeń 2014, s. 169-94, doi:10.14746/seg.2014.10.9.