Mrozewicz, Leszek. „Na Ziemi Mattiaków”. Studia Europaea Gnesnensia, nr 20, grudzień 2019, s. 143-6, doi:10.14746/seg.2019.20.8.