Anoszko , S. „Nowe Ruchy Religijne a Koncepcje zrównoważonego Rozwoju: Ekoteologia Wiary Bahá’í”. Studia Europaea Gnesnensia, nr 18, grudzień 2018, s. 147-64, doi:10.14746/seg.2018.18.9.