Gajewska, Grażyna. „Światopoglądowa I Stylistyczna Katachreza Michela Foucaulta I Donny Haraway”. Studia Europaea Gnesnensia, nr 8, styczeń 2013, s. 159-77, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2472.