Lewandowski, I. „Gajusz Waleriusz Maksymus Czyli Historia moralizująca,jej Losy W Dawnych Epokach Oraz Polski przekład IV 1-15”. Studia Europaea Gnesnensia, nr 9, styczeń 2014, s. 197-18, doi:10.14746/seg.2014.9.12.