Kaczmarek, Łukasz. „Miecz Obosieczny Z Okolic Bydgoszczy. Krótki Przyczynek Do Badań Nad Uzbrojeniem W Okresie Przedrzymskim”. Studia Europaea Gnesnensia, nr 5, styczeń 2012, s. 157-64, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2521.