Skibiński, E. „Antyk W Kronice Polskiej Anonima Tzw. Galla I W Translacji św. Mikołaja Tzw. Mnicha Z Lido Jako Problem Badawczy”. Studia Europaea Gnesnensia, nr 6, styczeń 2012, s. 345-59, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2562.