Jakóbczyk, Stanisław. „«Wyznania antysemioty» — Z Semiotyki średniowiecznej Kultury Europy Zachodniej”. Studia Europaea Gnesnensia, nr 3, styczeń 2011, s. 195-10, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2726.