Spychała, Dariusz. „Nawrócenie św. Augustyna a Jego Stosunek Do Kultury Antycznej”. Studia Europaea Gnesnensia, nr 3, styczeń 2011, s. 227-43, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2728.