Kozłowski, J. „Rządy Polemona II I Antiocha IV W Cylicji Trachejskiej”. Studia Europaea Gnesnensia, nr 4, styczeń 2011, s. 175-87, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2845.