Spychała, D. „Wykrzywiony Obraz, Czyli współczesne Rozumienie Stosunku Kościoła W starożytności Do świątyń pogańskich”. Studia Europaea Gnesnensia, nr 4, styczeń 2011, s. 345-57, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2862.