Kozłowski, J. „Prowincjonalizacja Galii Przedalpejskiej”. Studia Europaea Gnesnensia, nr 4, styczeń 2011, s. 369-71, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2864.