Kossowski, M. D. „„Ekstaza” Czy «admiracja»? Ikonografia Obrazu św. Franciszka Z Muzeum Diecezjalnego W Siedlcach W kontekście Wymowy Wybranych płócien Z Serii franciszkańskiej El Greca”. Studia Europaea Gnesnensia, nr 23, czerwiec 2021, s. 47-66, doi:10.14746/seg.2021.23.3.