Najtkowski, B. „Wpływ Imigracji Na współczesną Francję – Reperkusje Zjawiska, Rec. Książki: Ludwika Włodek, Gorsze Dzieci Republiki. O Algierczykach We Francji”. Studia Europaea Gnesnensia, nr 23, czerwiec 2021, s. 105-10, doi:10.14746/seg.2021.23.8.