Kostuch, Lucyna. „CO TRAPIŁO GRECKICH ŻOŁNIERZY? ŻOŁNIERSKIE BOLĄCZKI W ŚWIETLE GRECKIEJ HISTORIOGRAFII OKRESU KLASYCZNEGO”. Studia Europaea Gnesnensia, nr 15, czerwiec 2017, s. 75-96, doi:10.14746/seg.2017.15.4.