Beyga, Paweł. „Recepcja myśli Mariologicznej I Maryjnej Johna Henry’ego Newmana W Mariologii Soboru Watykańskiego II”. Studia Europaea Gnesnensia, nr 18, grudzień 2018, s. 317-31, doi:10.14746/seg.2018.18.18.