Spychała, Dariusz. „Teologa Przygody Z Historią starożytną I średniowieczną; Rec. Książki: Stanisław Suwiński, Ideał życia chrześcijańskiego W świetle Wybranych Pism św. Grzegorza Wielkiego”. Studia Europaea Gnesnensia, nr 18, grudzień 2018, s. 461-70, doi:10.14746/seg.2018.18.27.