Lewandowski, Ignacy. „«Sbigneis» Mikołaja Kotwicza Ze Żnina, Czyli niedokończone dzieło Epickie O Prymasie Zbigniewie Oleśnickim ”. Studia Europaea Gnesnensia, nr 24, grudzień 2022, s. 95-113, doi:10.14746/seg.2022.24.6.