Szczaus, Agnieszka. „Językowy kształt Komend W «Piechotnym ćwiczeniu» Błażeja Lipowskiego (1660 R .)”. Studia Europaea Gnesnensia, nr 12, grudzień 2016, s. 117-28, doi:10.14746/seg.2015.12.6.