Kriwoszeja, Igor. „Ewolucja Konstrukcji Lokalnych «centrum-prowincja». Transformacja Magnackich minipaństw Na Ukrainie prawobrzeżnej W Latach 1793–1863 (na przykładzie latyfundiów hrabiów Potockich Herbu Pilawa)”. Studia Europaea Gnesnensia, no. 1-2 (styczeń 1, 2010): 347–356. Udostępniono kwiecień 22, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2885.