Lewandowski, Ignacy. „«Sbigneis» Mikołaja Kotwicza Ze Żnina, Czyli niedokończone dzieło Epickie O Prymasie Zbigniewie Oleśnickim ”. Studia Europaea Gnesnensia, no. 24 (grudzień 27, 2022): 95–113. Udostępniono czerwiec 19, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/36423.